ОВК

Топло технически проекти ОВК/Х

РОТЕРМ извършва проектиране на ОВК проекти по желание. Предимството на изготвения от нас отопление, вентилация и климатизация  проект, се състои в съобразяване на ОВК проектите със съоръженията за отопление, вентилация и климатизация , които могат да се намерят лесно и бързо на българския пазар.

Проектиране на Отоплителни, Вентилационни, Климатични, Газови и Хладилни инсталации

Изготвяне на Идейни, Технически и Работни проекти за :

- Отоплителни инсталации на електроенергия, на твърдо, течно или газообразно гориво;

- Топловъздушно отопление/охлаждане;

- Климатизация със сплит, мулти-сплит и VRF (променлив дебит на хладилния агент) системи;

- Климатични инсталации с вентилаторни конвектори за отопление и охлаждане;

- Климатични инсталации с централна обработка на въздуха;

- Климатизация на "чисти" помещения;

- Инсталации с възобновяеми източници на топлина - слънчеви колекторни инсталации;

- Инсталации за сгъстен въздух (компресорни);

- Отоплителни(охладителни) инсталации с изисквания за зониране и контрол на хидравличния режим;

- Отоплителни инсталации за плувни басейни;

- Вентилационни инсталации с възстановяване на топлината на изхвърляния въздух и повишени изисквания по отношение на нивото на шума и равномерност на разпределение на въздуха;

- Вентилационни инсталации на кухни;

- Вентилационни инсталации обслужващи взривоопасни и пожароопасни помещения;

- Хладилни и студови центрове - охладителни и шокови камери;

- Проектиране на комини;

РОТЕРМ ЕООД

нашето мото: Предлагаме най-подходящ и икономически обуслован проект!

За РОТЕРМ

Адрес :

България

гр.Кюстендил, 2500,  ул. "Демокрация" 27.

Вижте на картата

За контакти

За връзка с нас: тел:

+359 877 290 739; +359 896 865 847 Website: www.roterm.biz

Запитване

Ротерм на картата

За Ваше улеснение

Вижте на картата