• ОВК и ОВКХ проектиране

  • Енергийна ефективност и ЕП

  • Инвестиционно проектиране

За нас

„РОТЕРМ" ЕООД

Екипът ни който е с дългогодишен опит в сферата на проектирането прилага най – съвременните технологии на изчертаване и успешно внедряване на новите технологични решения във всички области на дейността ни, а това са:

  • топлотехнически проекти по част ОВКХ;
  • енергийна ефективност и енергиен паспорт;
  • пожарна безопасност, димо и топлоотвеждане;
  • създаване на технологии и онагледяване (разстановка на оборудването);
  • инвестиционното проектиране (цялостно проектиране);
Услуги

Предлагани услуги

  • РОТЕРМ предлага разработване на инвестиционни проекти, прединвестиционно проучване и консултации в следните направления:

РОТЕРМ извършва проектиране на ОВК и ОВКХ проекти по желание.

Изготвяне на проекти по част "Енергийна Ефективност" и "Енергиен Паспорт"
Изготвяне на част Енергийна ефективност на новопроектирани обекти, както и сертифициране и паспортизация на съществуващи сгради

Портфолио

Нашите последни обекти

„РОТЕРМ" ЕООД 

Екипът ни който е с дългогодишен опит в сферата на проектирането прилага най – съвременните технологии на изчертаване и успешно внедряване на новите технологични решения във всички области на дейността Ви