Технологично проектиране

Технологично проектиране РОТЕРМ се ангажира с разработка на технологии за климатизация на  специализирани помещения ( например взривоопасни и пожароопасни) Това...

Инвестиционно проектиране

Инвестиционно проектиране РОТЕРМ предлага разработване на инвестиционни проекти, прединвестиционно проучване и консултации в следните направления: Жилищни, обществени...

ОВК и ОВКХ проектиране

РОТЕРМ извършва проектиране на ОВК и ОВКХ проекти по желание. Предимството на изготвения от нас отопление, вентилация и климатизация  проект, се състои в съобразяване...

Енергийна ефективност и ЕП

Изготвяне на проекти по част "Енергийна Ефективност" и "Енергиен Паспорт"Изготвяне на част Енергийна ефективност на новопроектирани обекти, както и сертифициране и паспортизация...

„РОТЕРМ" ЕООД 

Екипът ни който е с дългогодишен опит в сферата на проектирането прилага най – съвременните технологии на изчертаване и успешно внедряване на новите технологични решения във всички области на дейността Ви