Енергийна ефективност и ЕП

Изготвяне на проекти по част "Енергийна Ефективност" и "Енергиен Паспорт"
Изготвяне на част Енергийна ефективност на новопроектирани обекти, както и сертифициране и паспортизация на съществуващи сгради

Натрупаният опит  на екипът на РОТЕРМ позволява качествено и в срок да правим:

  • Оценка за съответствие на инвестиционни проекти по енергийна ефективност
  • Енергиен мениджмънт
  • Конструктивни обследвания на сгради
  • Консултантски услуги в областта на енергийната ефективност и строителството
  • Изготвяне на цялостен проект за саниране на сгради

„РОТЕРМ" ЕООД 

Екипът ни който е с дългогодишен опит в сферата на проектирането прилага най – съвременните технологии на изчертаване и успешно внедряване на новите технологични решения във всички области на дейността Ви