Инвестиционно проектиране

Инвестиционно проектиране

РОТЕРМ предлага разработване на инвестиционни проекти, прединвестиционно проучване и консултации в следните направления:

  • Жилищни, обществени и промишлени сгради
  • Съоръжения за промишлена вентилация и обезпрашаване
  • Основно обновяване (саниране) на жилищни и обществени сгради
  • Проекти за повишаване на енергийната ефективност на училища, детски градини, читалища, болници, хотели, административни сгради и др.

Основните ни цели при разработване на инвестиционните проекти са:

  • Високо качество на проектните разработки
  • Коректно отношение към нашите клиенти
  • Точно спазени срокове
  • Реално съгласуване на проектите между специалностите
  • Минимални експлоатационни разходи
  • Оптимални инвестиционни разходи

Нашият творчески колектив по желание на потребителя може да изпълни всяка една част от инвестиционния проект, а именно:

„РОТЕРМ" ЕООД 

Екипът ни който е с дългогодишен опит в сферата на проектирането прилага най – съвременните технологии на изчертаване и успешно внедряване на новите технологични решения във всички области на дейността Ви