ОВК и ОВКХ проектиране

РОТЕРМ извършва проектиране на ОВК и ОВКХ проекти по желание.

Предимството на изготвения от нас отопление, вентилация и климатизация  проект, се състои в съобразяване на ОВК проектите със съоръженията за отопление, вентилация и климатизация , които могат да се намерят лесно и бързо на българския пазар.

 • Проектиране на Отоплителни, Вентилационни, Климатични, Газови и Хладилни инсталации
 • Изготвяне на Идейни, Технически и Работни проекти за :
  • Отоплителни инсталации на електроенергия, на твърдо, течно или газообразно гориво;
  • Топловъздушно отопление/охлаждане;
  • Климатизация със сплит, мулти-сплит и VRF (променлив дебит на хладилния агент) системи;
  • Климатични инсталации с вентилаторни конвектори за отопление и охлаждане;
  • Климатични инсталации с централна обработка на въздуха;
  • Климатизация на "чисти" помещения;
  • Инсталации с възобновяеми източници на топлина - слънчеви колекторни инсталации;
  • Инсталации за сгъстен въздух (компресорни);
  • Отоплителни(охладителни) инсталации с изисквания за зониране и контрол на хидравличния режим;
  • Отоплителни инсталации за плувни басейни;
  • Вентилационни инсталации с възстановяване на топлината на изхвърляния въздух и повишени изисквания по отношение на нивото на шума и равномерност на разпределение на въздуха;
  • Вентилационни инсталации на кухни;
  • Вентилационни инсталации обслужващи взривоопасни и пожароопасни помещения;
  • Хладилни и студови центрове - охладителни и шокови камери;
  • Проектиране на комини; 

„РОТЕРМ" ЕООД 

Екипът ни който е с дългогодишен опит в сферата на проектирането прилага най – съвременните технологии на изчертаване и успешно внедряване на новите технологични решения във всички области на дейността Ви