Технологично проектиране

Технологично проектиране

РОТЕРМ се ангажира с разработка на технологии за климатизация на  специализирани помещения ( например взривоопасни и пожароопасни) Това означава проектиране на:

  • Климатични инсталации с центална обработка на въздуха;
  • Климатизация на "чисти" помещения;
  • Термопомпени инсталации;
  • Инсталации с възобновяеми източници на топлина;
  • Котелни за пара и гореща вода;
  • Енергиини центрове и абонатни станции;
  • Хладилни и студови центрове.

„РОТЕРМ" ЕООД 

Екипът ни който е с дългогодишен опит в сферата на проектирането прилага най – съвременните технологии на изчертаване и успешно внедряване на новите технологични решения във всички области на дейността Ви