Цялостно проектиране

Разработване на проекти Част архитектурна (АРХ); Част конструктивна; Част водоснабдяване и канализация (ВиК); Част електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане...

Част Технология

Разработване на проекти по част "Технология" за хранителнно-вкусовата и преработваща промишлености технологии на заведения за хранене цехове за дървообрабоване текстилни...

Консултации

Консултации за избор на вида на отоплителна или охладителна инсталация.

Проекти с EU финансиране

Консултации при анализа, проектирането и реализацията на проекти с EU финансиране. "РОТЕРМ" EООД консултира и подпомага компании при реализацията на проекти с EU финансиране...

Адаптиране на заведения

Адаптиране на заведения към НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ДОПУСКА ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА И В СГРАДИТЕС ОБОСОБЕНИ РАБОТНИ МЕСТА Приета с ПМС...

„РОТЕРМ" ЕООД 

Екипът ни който е с дългогодишен опит в сферата на проектирането прилага най – съвременните технологии на изчертаване и успешно внедряване на новите технологични решения във всички области на дейността Ви