Експертни оценки и анализи

Извършваме експертни оценки на изградени или на реализирани по проект инсталации.

„РОТЕРМ" ЕООД 

Екипът ни който е с дългогодишен опит в сферата на проектирането прилага най – съвременните технологии на изчертаване и успешно внедряване на новите технологични решения във всички области на дейността Ви