Цялостно проектиране

Разработване на проекти

  • Част архитектурна (АРХ);
  • Част конструктивна;
  • Част водоснабдяване и канализация (ВиК);
  • Част електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации);
  • Част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация (ОВК);
  • Част енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение (ЕЕ);
  • Част газоснабдяване;
  • Част геодезия;
  • Част план безопасност и здраве (ПБЗ);
  • Част паркоустройство и благоустройство (ПиБ)

„РОТЕРМ" ЕООД 

Екипът ни който е с дългогодишен опит в сферата на проектирането прилага най – съвременните технологии на изчертаване и успешно внедряване на новите технологични решения във всички области на дейността Ви