Част Технология

Разработване на проекти по част "Технология"

  • за хранителнно-вкусовата и преработваща промишлености
  • технологии на заведения за хранене
  • цехове за дървообрабоване
  • текстилни и обувни предприятия
  • цехове за работа с пластмаси
  • железарски работилници и др.

„РОТЕРМ" ЕООД 

Екипът ни който е с дългогодишен опит в сферата на проектирането прилага най – съвременните технологии на изчертаване и успешно внедряване на новите технологични решения във всички области на дейността Ви