Адаптиране на заведения

Адаптиране на заведения към НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ДОПУСКА ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА И В СГРАДИТЕС ОБОСОБЕНИ РАБОТНИ МЕСТА Приета с ПМС № 264 от 09.11.2010 г. Обн. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2010г.

„РОТЕРМ" ЕООД 

Екипът ни който е с дългогодишен опит в сферата на проектирането прилага най – съвременните технологии на изчертаване и успешно внедряване на новите технологични решения във всички области на дейността Ви