Проекти с EU финансиране

Консултации при анализа, проектирането и реализацията на проекти с EU финансиране.

"РОТЕРМ" EООД консултира и подпомага компании при реализацията на проекти с EU финансиране на територията на Р.България. Към момента е отворена програма BG161PO003-2.3.01 Инвестиции в "зелена индустрия" Срок: 15.02.2012

„РОТЕРМ" ЕООД 

Екипът ни който е с дългогодишен опит в сферата на проектирането прилага най – съвременните технологии на изчертаване и успешно внедряване на новите технологични решения във всички области на дейността Ви